Как да се отнасяме с уважение към дадена култура, като в същото време не извиняваме злоупотребата?

снимка на Judit Németh-Almasi
26 Ян. 2015 -- Judit Németh-Almasi

Има много различни, еднакво валидни начини за отглеждане на деца и полагане на грижи за тях. Основният въпрос, който трябва да бъде разгледан, е дали правата на детето са нарушени и какво е въздействието / значението за детето. Това изисква внимателна оценка на детето и ситуацията, а не общи изисквания, които трябва да бъдат приложени при всички обстоятелства.

Например в някои страни е прието малките деца да спят в самостоятелни спални, докато в други това ще се счита за злоупотреба и децата остават да спят с родителите си, докато порастнат (понякога и до началното училище). И двата начина могат да бъдат приемливи за децата. Въпреки това, ако детето още спи с родителите си, а всичките му приятели и т.н. спят сами в стая, това може да бъде повод за тормоз сред връстниците му. В този случай, ако детето също иска да спи отделно, макар и в културно отношение да не е приемливо, вероятно не би било препоръчително за детето да остане с родителите си и може да доведе до допълнителни проблеми за детето.

Културата трябва да се разбира в най-широк смисъл - дори ако семействата имат своя собствена култура, тя трябва да се разбере - какви са мотивите на родителите и въздействието върху детето. Може ли  "добрите намерения" да се изпълнят по друг начин, който би бил приемлив?

Проектът е финансиран от: