Какво отражение дава работата базирана на правата?

снимка на Judit Németh-Almasi
26 Ян. 2015 -- Judit Németh-Almasi

Работа базира на права е концептуална промяна от гледната точка на "благосъстоянието", при която услугите и подкрепата се разглеждат като нещо, което се разпределя в зависимост от добрата воля на доставчика на услуги (и в някои случаи се възприема като"дължимо" на клиента и за това се очаква благодарност) към позиция, която признава, че децата (и техните семейства) имат права, които са гарантирани от закона.

Деца и семейства не са разглеждани като бенефициенти, а като носители на права, а доставчиците на услуги се разглеждат като "изпълняващи задължение" (носещи отговорност). Работата базирана на подхода за правата изисква децата и семействата да не се разглеждат като пасивни получатели на услуги и подкрепа, а като активно ангажирани в предоставяната подкрепа и начина, по който тя се предоставя . Това изисква доставчиците на услуги, в качеството си на изпълняващи задължения, да се-консултират с техните клиенти, а също и да се отчитат за своята работа.

Проектът е финансиран от: