Какво се разбира под управление на случай?

снимка на Vittoria Zanellati
06 Февр. 2015 -- Vittoria Zanellati

Много организации и държави въвеждат за управлението на случай, като начин на работа. Управление на случай е процес, или набор от процедури, които определят как трябва да се разглежда случая, кой трябва да бъде включе и времевата рамка, така че всички случаи да са разгледани по систематичен начин. Това помага да се гарантира, че подкрепата е дадена навреме и също, че има съгласуваност по случая. Механизмите за управление на случай обикновено определят и как трябва да се направи препращане към други организации и как агенциите трябва да работят заедно.

Независимо от това как процесът на управление на случая е описан и разделен, всяка система за управление на случай има три основни части: оценка (и планиране), интервенция и преглед и проследяване. Ако тези три етапа не са включени, то това не е цялостна система за управление на случай.

Трябва да се разбере, че управлението на случай не е интервенция само по себе си или програма, а начин на организиране и подход към работата  и не е услуга, която се предоставя на семейства.

Проектът е финансиран от: