Кратък филм „Намерените деца” [Video]

Издател: 
БОГАГП
Дата: 
09 Ноем. 2018

Българското общество по групова анализа и групови процеси (БОГАГП) споделиха филма „Намерените деца” в YouTube канала си. Филмът е част от дългосрочната социална програма на GLOBUL „Да чуем детските мечти” и е заснет в края на 2006 г. по време на групова работа свързана с изкуство и експресивни методи включваща деца в неравностойно социално положение от градовете Благоевград, Велико Търново и Елхово.

Филмът представя процеса, в който децата се научават да изразяват себе си по-добре и да се свързват с другите чрез средствата на изкуството. Цели се популяризирането на този тип работа чрез представянето му като по-подходящ и вълнуващ за широката аудитория.

Language(s) of materials: 
български

Проектът е финансиран от: