Младите хора използват Хари Потър, за да изследват чувството на самота в училище [Video] [Video]

This content was suggested by: 
Дата: 
13 Ян. 2020

Ежегодно децата и младежите в услугите на „Детското общество“ получават пари за покриване на разходите по важен за тях проект. Финансирането им позволява да научат нови умения и да участват в дейности, които да им помогнат да бъдат чути от възрастните.

Група в центъра за психично здраве и благополучие в Бирмингам на обществото реши да направи кратък филм за това, какво е да си на училище. Не просто да си на училище, но да чувстваш неразбран, самотен и изолиран. Късометражният филм е направен специално за младите хора, защото се основава на чувствата, които изпитват. Филмът е едновременно в училищна среда и н във вселената на Хари Потър.

Проектът е финансиран от: