[Сърбия] "Правото на детето да бъде чут гласа му"

02 Авг. 2019
Source: 
The Network of Children's Organizations of Serbia (MODS)

В рамките на проекта "Правото на детето да знае, че гласът му ще бъде чут", финансиран от Европейския съюз по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека и съфинансиран от Република Сърбия и с подкрепата на Службата за Сътрудничество с гражданското общество, Центърът за правата на детето създаде платформа по темата за правата на децата - предназначена за деца.
Платформата е разделена на няколко категории (училище, здравеопазване, развод на родители и др.) И „представлява място, където децата могат да се информират за своите права и да получат полезна информация“.

Topic(s): 

Проектът е финансиран от: