alert

Предупредително съобщение

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic learning

Thematic learning: Children on the move

Трафик на хора по миграционните маршрути
Следният модул за онлайнобучение е предназначен да помогне на специалистите от фронтоваталиния да идентифицират и да насочат предполагаеми жертви на трафик на хора.
Защо хората мигрират? Факти
Този курс е въведение към един от най-неразбраните въпроси в съвременния свят: миграцията.
Насочени към семейството интервенции за деца-бежанци в градския контекст (ChildHub Webinar)
За уебинара: Градският контекст предлага уникални възможности и нещастия за децата бежанци.
Насилие, основано на пола, в контекста на миграцията [Онлайн курс]
Курсът е отворен за кандидат-студенти от по-горни курсове; докторанти; активисти и практици от НПО, заинтересовани от интердисциплинарни права на човека, равенство между половете, овластяване на жените, миграция; млади юристи и учени в социалните
Кампания „Дестинация неизвестна“ и Инициативата за правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН
За уебинара: Това е съвместен уебинар между Кампанията „Дeстинация неизвестна“ (Destination Unknown Campaign) и Terre des Hommes относно правата на децата в контекста на Глобалния договор на ООН (UN Global Compacts).
Добре дошли на детската площадка! Интерактивни и артистични инструменти за работа с деца и възрастни [уебинар на Портала за закрила на детето]
Когато работим с хора, много често ни се налага да бъдем креативни, за да задържим вниманието, въвлечеността и сътрудничеството им. Интерактивните инструменти (като напр.
Положителни практики за участието на децата в ЕС: деца мигранти
Publisher: Child Protection Hub
Участието на децата във всички аспекти на съвременното общество е изключително важно за доброто развитие на децата.
Бежанска и мигрантска криза - немски опит (Childhub уебинар)
След като бежанската криза започна в Европа, Германия беше една от държавите, която прие значителен брой бежанци.

Страници

Проектът е финансиран от: