alert

Предупредително съобщение

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic library

Thematic library: Children on the move

ДЖОБНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОМИЧЕТА: МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ И СИЛА
2018
Publisher: Gender Section of UNICEF Europe and Central Asia Regional Office (ECARO)
Да направим невидимото видимо: идентифициранетна непридружени и разделени момичета в България, Гърция, Италия и Сър
Националните миграционни политики и третирането на децата в движение в Югоизточна Европа [Childhub преглед]
2018
Publisher: Child Protection Hub
Този преглед ще запознае читателя с миграционните тенденции, националните политики и отношението към децата в движение в Гърция, Сърбия, Италия, Унгария и Босна. Моля, изтеглете документа по-долу.
Рисковете пред децата в движение и ефектите от миграцията [ChildHub преглед]
2018
Publisher: Child Protection Hub
Това резюме описва рисковете, пред които са изправени децата, както и последиците от движението върху децата. Рискове
Наръчник за включване на бежанци / търсещи убежище ученици в образователната система на Сърбия
2017
Publisher: The Ministry of Education, Science and Technological Development
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година.
Месечен събиране на данни за миграционната обстановка в ЕС
2017
Publisher: Агенцията на ЕС за основните права (FRA)
Според доклада на FRA, който обхваща период 1-31 декември 2016 г., с настъпването на зимата в Европа, много рискове за основните права на мигрантите и бежанците стават все по-изостерни.
"Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание" на Унгарският хелзинкски комитет
2017
Publisher: Унгарски хелзинкски комитет
Българската неправителствена организация Фондация за достъп до права – ФАР - споделиха "Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание" на Унгарският хелзинкски комитет.
Сделката за миграцията между ЕС и Турция: развитие и предизвикателства
2016
Publisher: ChildHub
На 18 март 2016 г., споразумение, бе подписано между Европейския съюз и Турция, за въведение на задължение на Турция да приема обратно всички незаконни мигранти -  лица не кандидатствали за убежище или отхвърлени търсещи убежище - достигнали до гр
Многостранни стратегии за превенция на синдрома на професионално прегаряне в екипи – МФЧК
2015
Междинародната Федерация на Червения Кръст (МФЧК) е международна хуманитарна организация, която е създала система за превенция на синдрома на професионално прегаряне сред нейните екипни членове.

Проектът е финансиран от: