ОБСЪЖДАНЕ НА СЛУЧАЙ

Ако сте социален работник, които пряко се занимават с деца и семейства, може би често изпадате в трудни професионални ситуации, в които бихте оценили подкрепа от колеги. Като регистриран потребител, можете да се присъедините към дискусиите, които бяха предложени от други членове, изправени пред сходни предизвикателства в работата си. Вие също можете да опишете своя собствена дилема (моля, не забравяйте да спазвате анонимността в описанието, с цел защита на самоличността на клиентите и децата) и ние ще насрочим дискусия по вашия случай.

Guidelines on case discussions are available here.

There were no items that matched your search. Please review your search and try again.

Suggest a case to discuss

You need to be logged in to Childhub to suggest a case for discussion. 

 

Suggest a case to discuss

Проектът е финансиран от: