специалнен раздел: LEAP

"Life skills, leadership, limitless potential: Supporting children and young people affected by sexual violence in Europe by strengthening and facilitating participatory practice” (LEAP)

Learning

06 Окт. 2017
Този електронен курс бе разработен като част от финансирания от ЕС проект "Умения за живот, лидерство, неограничен потенциал: Подкрепа за деца и младежи, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и улесняване на практиката на... Read more

Library

15 Ноем. 2017
"Общностите в практиката са групи от хора, които споделят загриженост или страст към нещо, което правят, и се научават да правят това по-добре, докато редовно взаимодействат" (Венгер, 2007). Общностите в практиката са съставени от хора... Read more
14 Ноем. 2017
Документите съдържат указания, написани стъпка по стъпка, и методологически бележки за тридневно обучение за младежки фасилитатори и 12-дневна програма за житейски умения и лидерство за млади хора, които са преживели или са изложени на риск от... Read more
14 Ноем. 2017
Проектът "Умения за живот, лидерство и безгранични възможности" (LEAP) беше двугодишна програма, финансирана от Европейската комисия, със съфинансиране от фондация Oak. Тя беше координирана от Международния център: Изследване на... Read more

LEAP Partners

The project is being implemnted with the leadership of the University of Bedfordshire and in cooperation with: Stichting Alexander in the Netherlands, PULSE Foundation in Bulgaria, Terre des hommes in Romania, Barnardo's in the UK and Terre des hommes' regional office in Hungary. View the partners.

partners

LEAP

Ръководство за развитие на общности в практиката
Дата на публикация: 2017
Издател: LEAP
"Общностите в практиката са групи от хора, които споделят загриженост или страст към нещо, което правят, и се научават да правят това по-добре, докато редовно взаимодействат" (Венгер, 2007).
3-дневно обучение за млади фасилитатори в жизнени умения, лидерство и развитие на безграничен потенциал (LLLP)
Дата на публикация: 2017
Издател: LEAP
Документите съдържат указания, написани стъпка по стъпка, и методологически бележки за тридневно обучение за младежки фасилитатори и 12-дневна програма за житейски умения и лидерство за млади хора, които са преживели или са изложени на риск от сек
Етично ръководство за участието на децата и младите хора за партньорите по LEAP
Дата на публикация: 2017
Издател: LEAP
Проектът "Умения за живот, лидерство и безгранични възможности" (LEAP) беше двугодишна програма, финансирана от Европейската комисия, със съфинансиране от фондация Oak.

Проектът е финансиран от: