Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

156 items available. Click here to search.
2019 - Eurochild
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...
2019 - Goverenment of the United Kingdom
Тази статистическа публикация предоставя най-новата информация относно децата, отнасящи се до социалните грижи за деца, оценките, извършени върху тези деца и дали едно дете става обект на план за закрила на детето. Всички цифри в тази публикация са...
2019 - UNHCR
От въведението към документа: Повече от една четвърт от бежанците и мигрантите, пристигнали в Европа по средиземноморските маршрути досега тази година, са деца. Много от тях пристигат заедно с родителите си. Някои са придружени от други роднини,...
2019 - ChildPact – Regional Coalition for Child Protection
ChildPact публикува Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца. Този доклад е изготвен от ChildPact и в рамките на два регионални проекта, финансирани от Фондация Oak и Фонд INSPIRE, и се...
2019 - Hintalovon Child Rights Foundation
От предговора на документа: Вследствие на инициативата на Фондация за правата на децата Hintalovon и нейните доброволци ученици, посланици на правата на детето, първият, изготвен от деца, доклад вУнгария относно положението на правата на децата е...
2019 - UNHCR
Документът е публикуван от Агенцията на ООН за бежанците, Детския фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция и анализира положението на децата на бежанци и търсещи убежище по отношение на образованието....
2019 - Британската асоциация на социалните работници (BASW)
Документът има за цел да подпомогне социалните работници да се справят с проблемите на бедността, с практически предложения, като предложение как да се помогне на семействата да увеличат максимално доходите. Ръководството е разработено като част от...
2019 - The European Commission
The European Commission published the 2019 report focusing on national implementation of Roma inclusion measures. The report shows the most vital factors influencing four policy areas (education, employment, health, housing), as well as trends...
2019 - ChildPact, The Network of Organizations for Children of Serbia (MODS)
ChildPact, с подкрепата на Мрежата на организациите за деца на Сърбия (MODS), публикува доклад за Сърбия относно дейностите по картографиране, проведени по инициативата INSPIRE. Този доклад е част от проучване, проведено в по-широкия регион на Черно...
2019 - Save the Children Kosovo, Save the Children International, Save the Children Middle East and Eastern Europe Regional Office
През декември 2018 г. Save the Children (SC) възложи задача на Международни инициативи за развитие на детето (ICDI) да извърши оценка на добрите практики за интервенция с цел укрепване на семейството в страните със среден доход. Целта е да се...

Страници

Проектът е финансиран от: