Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

199 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Ситуационният анализ е аналитичен разказ за правата и благополучието на децата в Сърбия. Анализът, основан на правата, разглежда напредъка, предизвикателствата и възможностите за реализиране на правата и благосъстоянието на децата, както и моделите...
2020 - UNESCO Global Education Monitoring Report team
UNESCO публикува 2020 Global Education Monitoring (GEM) Report, в който се посочва, че „качественото образование трябва да е достъпно за всеки млад човек в света - независимо от пол, увреждане, етническа принадлежност, идентичност, език или друг...
2020 - Terre des hommes Romania
Вторият изследователски доклад в проекта Misto Avilean представя „Пречките пред училищната (ре) интеграция от ромските ученици при международна миграция“. Резултатът е от 45 интервюта, 100 въпросници, 20 инфографики, обобщени до 100 страници (на...
2020 -
Докладът предоставя общ преглед на ситуацията с правата на човека в Косово през 2019 г., включително основните проблеми и предизвикателства пред реализирането на правата на човека, както и нарушенията на правата на човека. Той оценява гражданските и...
2020 - Centre for Research on Children and Families
Университетът в Източна Англия (UEA) публикува това проучване, което има за цел да насочи вниманието към засилените трудности на младите лица, полагащи грижи, в пандемията на коронавирус. Заключването отне установената рутина и стратегии за справяне...
2020 - Министерството на правосъдието и затворите и пробационната служба на Нейно Величество
Във Великобритания бе поръчано преразглеждане за разследване на използването на ограничаващи болката ограничения в защитеното за младежта имение. Докладът е направен от Чарли Тейлър, който прекарава 12 месеца в наблюдение на младежи в институции за...
2020 - Nuffield Family Justice Observatory
В извадка от 1000 майки в Уелс, които имат бебета под наблюдение през първата им година, 53% са показали предишно психичнен проблем по време на бременност (13% в контролна група), където 77% от случаите са споменати в болнични записи. Уелс направи...
2020 - KidsRights
Индексът KidsRights е единствената глобална класация за правата на децата, която определя стандарти и обяснява как държавите могат да ги постигнат. Индексът се изчислява от Фондация KidsRights, Erasmus University Rotterdam: Erasmus School of...
2020 - Tdh Albania
В настоящата ситуация в Албания създаването на модел за реинтеграция на деца в конфликт със закона е спешно. Международният експерт Тим Чапман и Tdh Албания, в сътрудничество с всички основни държавни и непублични заинтересовани страни, въвеждат нов...
2020 - National Children's Bureau
Емоционалното благополучие и психичното здраве са много важни в най-ранна детска възраст. Това проучване изследва публикуваната литература през 2019 г. във Великобритания и разработването на политики за меоционална и психична подкрепа на много малки...

Страници

Проектът е финансиран от: