Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

163 items available. Click here to search.
2020 - The Moving Minds Alliance
Ранните житейски преживявания оформят архитектурата на мозъка и поставят основата за по-късното развитие. Най-младите бежанци са изправени пред сложни рискове, които застрашават дългосрочното им развитие и благополучие. Все пак многоизмерните нужди...
2020 - Plan International
РЕЗЮМЕ В бързо урбанизиращия се свят расте броят на децата, живеещи в неформални населени места в градските райони. Животът, пред който са изправени тези деца, може да се характеризира с хронична несигурност и несигурни условия на живот. Но извън...
2020 - Education Policy Institute
Изследване на Института за образователна политика установи, че 133 000 млади хора, насочени към специализирани служби за психично здраве в Англия, са били отхвърлени през 2018-19. Проучването изследва достъпа до специализирани услуги, времето за...
2019 - Crisis Response and Policy Centre
Това проучване, публикувано от Центъра за реагиране на кризи и политики (Сърбия), представя резултатите от проекта за уязвимост на мигранти при нерегулярно движение, подкрепен от Швейцарския държавен секретариат за миграция. Изданието се състои от...
2019 - Danish Refugee Council
Това ръководство има за цел да определи по-нататък работата на персонала, ангажиран в къта "Майта и бебе" и да обясни различните функции на ъгъла при извънредни ситуации. Ръководството може да служи и на всички участници в областта, които работят с...
2019 - Gyermekjogi Koalició
Докладът, описан по-долу, се основава на редовни консултации между участващите организации в рамките на НПО Коалиция за правата на детето. НПО „Коалиция за правата на детето“ е създадена по инициатива на Националния комитет на УНИЦЕФ за Унгария...
2019 - UNICEF
От въведението на доклада: Преди 30 години Общото събрание на ООН прие Конвенцията за правата на детето в момента на бързите глобални промени, белязани от края на апартейда, падането на Берлинската стена и раждането на световната мрежа. Тези...
2019 - Eurochild
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...
2019 - Goverenment of the United Kingdom
Тази статистическа публикация предоставя най-новата информация относно децата, отнасящи се до социалните грижи за деца, оценките, извършени върху тези деца и дали едно дете става обект на план за закрила на детето. Всички цифри в тази публикация са...
2019 - UNHCR
От въведението към документа: Повече от една четвърт от бежанците и мигрантите, пристигнали в Европа по средиземноморските маршрути досега тази година, са деца. Много от тях пристигат заедно с родителите си. Някои са придружени от други роднини,...

Страници

Проектът е финансиран от: