Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2018 - Kids Empowerment
Kids Empowerment, член на Международната коалиция за задържане, е изготвил доклади за страната относно правната рамка, засягаща децата мигранти. Страните са: Чехия, Финландия, Италия, Руската федерация и Украйна. Всеки отчет следва същата логика и...

Проектът е финансиран от: