Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2009 - National Abandoned Infants Assistance Resource Center (University of California, Berkeley)
от Линда Бланчман (изд.), 2009. Това проучване, проведено от Националния ресурсен център за помощ на изоставени бебета в Бъркли (Калифорния) има за цел да промени преобладаващата практика в работата по закрила на детето, в която социалните работници...
2009 - Save The Children and Better Care Network
Този документ е превод на въведението и глава: „Изводи за политиката и практиката: обобщение“ от доклада „Рискът от увреждане на децата, поверени на институционална грижа“ от Кевин Браун. Оригиналният документ включва дефиниция на понятията „...

Проектът е финансиран от: