Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

3 items available. Click here to search.
2014 - ECPAT International
Публикувано от ECPAT, ноември 2014.   Платената сексуална експлоатация на деца е проблем във всички страни от ОНД, като тя е улеснена от бедността, корупцията, миграцията и липсата на образование в региона. Децата в този регион са уязвими към...
2014 - UNICEF
Насилието над децата има огромни последствия за настоящето и бъдещето на една нация, за- щото ограничава възможностите, визията и социалното и емоционално благополучие на граж- даните ѝ. България работи за закрилата на децата от насилие (ЗДН) на...
2014 - The World Bank
Ромското включване е „умната икономика“ за Румъния. Със застаряващо население и с младо и растящо ромско малцинство, Румъния не може да си позволи да изостави ромските деца, младежи и семейства. Румънските ромски семейства днес представляват голяма...

Проектът е финансиран от: