Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2014 - UNICEF
Насилието над децата има огромни последствия за настоящето и бъдещето на една нация, за- щото ограничава възможностите, визията и социалното и емоционално благополучие на граж- даните ѝ. България работи за закрилата на децата от насилие (ЗДН) на...

Проектът е финансиран от: