Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

15 items available. Click here to search.
2015 -
Като втори пример за превенция на синдрома на професионалното прегаряне избрахме една добре позната международна компания, Microsoft Corporation, тъй като искахме да покажем някои иновативни подходи, които могат да бъдат приложени с цел превенция на...
2015 -
Междинародната Федерация на Червения Кръст (МФЧК) е международна хуманитарна организация, която е създала система за превенция на синдрома на професионално прегаряне сред нейните екипни членове. Една от използваните стратегии е създаването на Екип...
2015 - Child Protection Hub
12 начина за ангажиране на деца, преживели сексуално насилие
Този раздел съдържа резюме на 12 доклада, документиращи подходи за работа с деца, преживели сексуално насилие. Включените доклади отразяват изследвания в европейски контекст, но също така разглеждат казуси от държави извън Европа. Освен конкретни...
2015 - La Strada
Used in Europe
Ovaj dokument skreće pažnju na problem trgovine ljudima i prinudnog rada u Evropi. Kako se kaže u tekstu, iako smo navikli da razmišljamo to rgovini ljudima u okvirima Globalnog juga, nevladine organizacije koje se bave ovim problemom su potvrdile...
2015 - Child Protection Hub
  1. Достъп на ромски деца до услуги за ранно детско развитие в Албания, UNICEF, 2014. http://childhub.org/child-protection-online-library/access-roma-children... Тази статия дискутира важността на предучилищното образование, прави оценка на...
2015 - Journal of Regional Security
Калина Йорданова е психотерапевт на жертви на изтезания, домашно насилие и трафик на хора. Академичната ѝ работа е базирана на конфликтите в Босна и Херцеговина и Сирия, специфично психологическите последици от войната. В Images of War: The Place of...
2015 - Child Protection Hub

Photo is illustration only.

Този доклад на Childhub обобщава десет обещаващи практики за закрила на деца-жертви на трафик. Ресурсите, които са селектирани могат да предоставят насоки и материали, които да бъдат приложени веднага заедно с докладите, така че да изяснят научените...
2015 - Child Protection Hub
11 мита за трафика на хора
В последните 15 години трафикът на хора се превърна в един от най-обсъжданите въпроси на сигурността, пред който са изправени националните и международни органи на управление. Въпреки, че той получава все по-голямо внимание от страна на...
2015 - UNICEF
ПРАВАТА НА РОМСКИТЕ ДЕЦА И ЖЕНИ
  Детски фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), Женева, юли 2015 Неотдавнашният доклад на УНИЦЕФ има за цел намаляване на различията в наличната информация относно положението на ромските деца и жени в Европа, като се фокусира върху...
2015 - U.S. Department of State Publication
A jelentés különös hangsúlyt fektet a globális piacon megjelenő emberkereskedelemre. Kiemeli azon rejtett kockázatokat, amelyeket a munkavállalók tapasztlahatnak, valamint azon lépéseket, amelyeket a kormányzatok jés cégek tehetnek az ellátási lánc...

Страници

Проектът е финансиран от: