Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

28 items available. Click here to search.
2016 - Balkan Fellowship for Journalistic Excellence
В тази публикация, се съобщава, че "България е затворила претъпканите, изолирани институции,  в които някога са живяли  деца с увреждания, но все още е далеч от осигуряването на грижите, от които се нуждаят." България е поела процеса на...
2016 - Un Human Rights Council
Този доклад предоставя информация относно развитието в областта на правата на малцинствата по целия свят. В него се  съдържат и  работата и механизмите за правата на човека на органи на ООН, както и дейностите, извършени от Службата на Върховния...
2016 - WHO
Този пакет се състои от седем стратегии, основани на доказателства. Пакетът се основава на нарастващите доказателства, че насилието срещу деца може да се предотврати, и на нарастващия обществен консенсус, че то вече няма да бъде толерирано. Пакетът...
2016 - ChildHub
На 18 март 2016 г., споразумение, бе подписано между Европейския съюз и Турция, за въведение на задължение на Турция да приема обратно всички незаконни мигранти -  лица не кандидатствали за убежище или отхвърлени търсещи убежище - достигнали до...
2016 - Know How Center - Bulgaria
През март 2014 г. екип от изследователи от ИИНЧ се включи в работата на проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”. Проектът е спечелен от Know How Centre към НБУ, финансиран от...
2016 - Know How Center - Bulgaria
Настоящият текст е извадка от външна оценка на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от фондация „Велукс“, направена от проф. Илона Томова, Институт за...
2016 - Child Protection Hub
  UNICEF е изследвал резултатите от множество програми за превенция на насилието и интервенционни програми по целия свят и идентифицира шест стратегии, които показват, че са високо ефективни. Проектите за интервенция и отговор, очертани в този...
2016 - Child Protection Hub
През 2011 г. УНИЦЕФ и ЕС влязоха ново партньорство за целите на управлението на проект “Защита на децата от насилие в Югоизточна Европа” (Protecting Children from Violence in South East Europe). Първоначално четири страни попадат в обсега на проекта...
2016 - Child Protection Hub
Независимо от факта, че всички 28 членки на Европейския съюз са ратифицирали Конвенцията за Правата на Детето, насилието продължава да проваля живота на милиони деца в цяла Европа. В този доклад Агенция на Европейския съюз за основните права - FRA (...
2016 - Nidos, Maliebaan 99, 3581 CH Utrecht, The Netherlands
"Алтернативна семейна грижа: ALFACA Наръчник за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда за непридружени деца мигранти" вече е достъпен на български език. Наръчникът представя в детайли утвърдения цялостен модел за работа по случаи и грижа...

Страници

Проектът е финансиран от: