Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

10 items available. Click here to search.
2019 - Save the Children North West Balkans
Младите хора, подложени на насилие в дигиталното пространство, често остават сами с проблема си и не избират да го споделят с други, особено с възрастните. Този документ определя основните термини, свързани с дигиталното насилие и очертава, в...
2019 - Съвет на държавите от Балтийско море, отдел „Деца в риск“
Многобройни изследвания потвърждават негативния ефект от телесното наказание за живота на детето. Балтийските държави са постигнали значителен напредък в защитата на правата на детето, като забраняват телесното наказание в процеса на родителстване и...
2019 - European Asylum Support Office EASO
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (European Asylum Support Office) публикува практическо ръководство за най-добрия интерес на детето в процедурите за убежище. Съгласно настоящото законодателство, всички държави-членки на ЕС са...
2019 - Council of Europe
Съветът на Европа изготви наръчник, който съдържа изчерпателни насоки за професионалисти, които работят с непълнолетни мигранти, за това как да предават информация за правата на децата по подходящ за децата начин, съобразен с възрастта. Наръчникът е...
2018 - Tdh Albania
Този модул за обучение е разработен в рамките на проекта "Гражданското общество в действие за защита на правата на детето в Албания", финансиран от Европейския съюз и реализиран от "Спасете децата" в партньорство с мисията на Фондация "Terre des...
2018 - Eurochild, Forum
Целта на този инструментариум е да подпомогне защитниците на правата на децата и други професионалисти да оказват влияние върху правителствата на национално и поднационално равнище, за да насърчат развитието на по-добри услуги за грижи за...
2018 - Фондация
Ръководството "В мрежата - Могъщи и безпомощни", съставено от експерти на фондация "Асоциация Анимус" и Save the Children, е предназначеното за деца и младежи. В него се представят резултатите от  проучване за новите начини на общуване и обмен на...
2017 - The Ministry of Education, Science and Technological Development
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година. Беше разработен...
2017 - LEAP
Документите съдържат указания, написани стъпка по стъпка, и методологически бележки за тридневно обучение за младежки фасилитатори и 12-дневна програма за житейски умения и лидерство за млади хора, които са преживели или са изложени на риск от...
2016 - Деница Лозанова
Логично е, че в днешно време употребата на жанра на приказките е намаляла чувствително, като става дума за техния класически вариант. Динамиката на новото време, бумът на всевъзможни технологии, промените в обществените и социалните структури и в...

Проектът е финансиран от: