Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2018 - Terre des hommes
В заключителната декларация на Световния конгрес за правосъдието за деца се припомнят някои важни послания. Неотложната необходимост и значение на укрепването и подобряването на съдебните системи за децата, включително приемането на законодателство...
2018 - Terre des hommes
Системите за правосъдие на непълнолетни и малолетни в неравностойно положение в Европа са претърпели значителни промени през последните 20 години, особено тези в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тези правни и структурни промени се отнасят до...

Проектът е финансиран от: