Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2019 - Council of Europe
Съветът на Европа изготви наръчник, който съдържа изчерпателни насоки за професионалисти, които работят с непълнолетни мигранти, за това как да предават информация за правата на децата по подходящ за децата начин, съобразен с възрастта. Наръчникът е...
2012 - Council of Europe
Guidelines on Child-Friendly Justice
Съветът на Европа прие насоките за правосъдие, съобразено с интересите на детето, по-специално за да гарантира, че правораздаването винаги ще е настроено приятелски към децата, без значение кои са те или какво са извършили. Имайки предвид, че...

Проектът е финансиран от: