Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

3 items available. Click here to search.
2019 - Tdh Albania
Terre des hommes Албания проведе проучване на тема „Мерките за закрила на децата под възрастта на криминалната отговорност, които са в конфликт със закона в Албания” в рамките на проект „Укрепването на системата за закрила на детето за деца в...
2018 - Tdh Albania
Този модул за обучение е разработен в рамките на проекта "Гражданското общество в действие за защита на правата на детето в Албания", финансиран от Европейския съюз и реализиран от "Спасете децата" в партньорство с мисията на Фондация "Terre des...
2017 - Tdh Albania
Изследването предлага ситуационен анализ на миграционните тенденции в Албания и въздействието върху онези, които поемат рискови маршрути, за да намерят по-добри възможности, особено за децата. То също така дава препоръки относно ключовите области, в...

Проектът е финансиран от: