Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2019 - Tdh Albania
Terre des hommes Албания проведе проучване на тема „Мерките за закрила на децата под възрастта на криминалната отговорност, които са в конфликт със закона в Албания” в рамките на проект „Укрепването на системата за закрила на детето за деца в...

Проектът е финансиран от: