Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2015 - King Baudoin Foundation
През 2007 г. Фондация Крал Бодуен (KBF) създаде програма за Реинтеграция на жертвите на трафика (TVRP), която функционираше до 2014 г. в Албания, Македония, Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина и в Румъния и България до 2011. Освен финансовата помощ...

Проектът е финансиран от: