Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2017 - Terre des hommes Moldova, Child Protection Hub for South East Europe
"Пътят на детето през системата на наказателното правораздаване на Република Молдова" бе проведено от адвокат Вероника Михайлов, с подкрепата на Terre des hommes Молдова, в рамките на регионалната инициатива "Център за закрила на децата в Югоизточна...

Проектът е финансиран от: