Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2019 - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Службата на ООН по наркотиците и престъпността изготви доклад за тенденциите и моделите на трафика в световен мащаб. Констатациите показват тенденция за увеличаване на трафика с цел сексуална експлоатация на жертвите като основен двигател. Според...

Проектът е финансиран от: