Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

1 items available. Click here to search.
2016 - Борислава Мечева, Калина Йорданова
Деиституционализацията е много повече от географска промяна на мястото на предоставяне на грижа. Това е социален процес с множество и комплексни вторични последствия върху детето, професионалиста и обществото. Деинституционализацията е процес на...

Проектът е финансиран от: