Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2018 - Eurochild, Forum
Целта на този инструментариум е да подпомогне защитниците на правата на децата и други професионалисти да оказват влияние върху правителствата на национално и поднационално равнище, за да насърчат развитието на по-добри услуги за грижи за...
2015 - Overseas Development Institute
Публикувано от Overseas Development Institute, 2014. Автори: Paola Pereznieto, Andres Montes, Solveig Routier и Lara Langston. В допълнение към човешката цена на сексуалното насилие над деца, то има и високи икономически разходи под формата на липса...

Проектът е финансиран от: