Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

5 items available. Click here to search.
2016 - Child Protection Hub
  UNICEF е изследвал резултатите от множество програми за превенция на насилието и интервенционни програми по целия свят и идентифицира шест стратегии, които показват, че са високо ефективни. Проектите за интервенция и отговор, очертани в този...
2016 - Child Protection Hub
През 2011 г. УНИЦЕФ и ЕС влязоха ново партньорство за целите на управлението на проект “Защита на децата от насилие в Югоизточна Европа” (Protecting Children from Violence in South East Europe). Първоначално четири страни попадат в обсега на проекта...
2016 - Child Protection Hub
В обширен доклад ор 2012 г., УНИЦЕФ, съвместно със Съвета на Европа и Правителството на Норвегия, подчертава значението на премахването на всички форми на насилие от образователните системи. Насилието в училищата може да се прояви в множество форми...
2016 - Child Protection Hub
В сътрудничество със Съвета на Европа и правителството на Норвегия, през 2012 г. УНИЦЕФ изготви доклад с подробна информация за разпространението на насилието в училищата от глобална гледна точка. Докладът предлага няколко практически препоръки към...
2016 - Child Protection Hub
Ромската общност в Европа наброява някъде между 10 и 12 милиона души. Трудно е да се определят точните числа, защото много роми не посочват своя етнос поради страх от дискриминация. Те са най-голямото малцинство на европейския континент, като всички...

Проектът е финансиран от: