Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

9 items available. Click here to search.
2018 - Child Protection Hub
Какво означава „отклоняване“? Програмите за отклоняване са алтернативи на първоначалната или продължаващата формална работа с нарушителите в системата на наказателното правосъдие. Тъй като някои програми за отклоняване се прилагат за възрастни,...
2018 - Terre des hommes
Системите за правосъдие на непълнолетни и малолетни в неравностойно положение в Европа са претърпели значителни промени през последните 20 години, особено тези в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тези правни и структурни промени се отнасят до...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Национална мрежа за децата съобщиха за публикувания от УНИЦЕФ документ „Насилието над деца в България: Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на...
2017 - Terre des hommes Moldova, Child Protection Hub for South East Europe
"Пътят на детето през системата на наказателното правораздаване на Република Молдова" бе проведено от адвокат Вероника Михайлов, с подкрепата на Terre des hommes Молдова, в рамките на регионалната инициатива "Център за закрила на децата в Югоизточна...
2017 - Taylor & Francis
Малко се знае за моделите и механизмите, по които хуманитарните кризи може да засилят насилието срещу децата. В тази статия се предлага да се използва екологична рамка, която да проучи въздействието на хуманитарни кризи на междуличностно насилие...
2016 - Child Protection Hub
Като част от проект “Спиране на насилието над задържани деца” (Ending Violence Against Children in Custody) Английският Алинас за Детски Права (Children’s Rights Alliance for England - CRAE) си партнира с пет организации, работещи в сферата на...
2016 - Child Protection Hub

Dominique Feldwick-Davis

В тази публикация на Childhub ще научите шейсет основни факта относно младежкото правосъдие в региона на Европа, в т. ч. обща информация, развития, статистически данни и други интересни сведения директиви и регламенти на ЕС.      
2016 -
Неотдавна излязъл доклад за Европейския модел на възстановително правосъдие за непълнолетни лица откроява предимствата на възстановителния подход спрямо закононарушенията, извършени от деца. Възстановителното правосъдие предлага алтернатива на...
Блогът "Възстановително правосъдие в България" споделиха материали и ресурси от провелата се на 21 април 2018 г. в София конференция „Преосмисляне на престъплението и наказанието“.  Можете да намерите и разгледате презентациите на този адрес....

Проектът е финансиран от: