Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

9 items available. Click here to search.
2019 - Háttér Társaság
919 ученици на възраст между 13 и 21 години попълниха онлайн анкета за своя опит през учебната 2016/2017 година. Проучването зададе въпроса дали са преживели насилие или злоупотреба в училище и са оценили колко безопасно се чувстват учениците в...
2019 - Unesco
Нов доклад „Зад цифрите: прекратяване на насилието и тормоза в училище“, публикуван този месец от ЮНЕСКО, твърди, че булингът е широко разпространен проблем и няма общество в света, което да  е имунизирано против него. Формата и честотата обаче се...
2018 - Journal of Youth and Adolescence
Неотдавнашна статия на Държавния университет в Северна Каролина и Университета в Южна Каролина "Училищни и фамилни фактори, които предсказват юношеските когнитивни функции по отношение на интервенцията на присъстващите в отговор на тормоза и...
2018 - Friends of children in Serbia
Новата Стратегия за предотвратяване и защита на децата от насилие включваше и деца, които имаха възможност да кажат какво мислят за насилието над деца. Две години след края на предишната Стратегия за превенция и защита на децата от насилие през 2017...
2017 - Фондация Анимус
Споделяме Наръчник на програмата за интервенция RISE Reinforce Inner Strength Effectively to combat bullying. Част от проекта „RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз”, който е финансиран от програма „Права, равенство...
2016 - Child Protection Hub
  UNICEF е изследвал резултатите от множество програми за превенция на насилието и интервенционни програми по целия свят и идентифицира шест стратегии, които показват, че са високо ефективни. Проектите за интервенция и отговор, очертани в този...
2016 - Child Protection Hub
В обширен доклад ор 2012 г., УНИЦЕФ, съвместно със Съвета на Европа и Правителството на Норвегия, подчертава значението на премахването на всички форми на насилие от образователните системи. Насилието в училищата може да се прояви в множество форми...
2016 - Child Protection Hub
В сътрудничество със Съвета на Европа и правителството на Норвегия, през 2012 г. УНИЦЕФ изготви доклад с подробна информация за разпространението на насилието в училищата от глобална гледна точка. Докладът предлага няколко практически препоръки към...
2016 - Child Protection Hub
През 2011 г. Националната Фондация за Изследвания в Образованието (NEFR) във Великобритания  изследва различни прояви на тормоз в почти 100 основни училища и, чрез участието на учениците, успява да разкрие интересни факти за това кои тактики на...

Проектът е финансиран от: