Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

10 items available. Click here to search.
2019 - Eurochild
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...
2019 - UNHCR
От въведението към документа: Повече от една четвърт от бежанците и мигрантите, пристигнали в Европа по средиземноморските маршрути досега тази година, са деца. Много от тях пристигат заедно с родителите си. Някои са придружени от други роднини,...
2019 - Humanitarian Center for Integration and Tolerance
Този доклад подчертава най-новите тенденции и развития на положението на бежанците и мигрантите в Република Сърбия въз основа на данните и поредица от свидетелства, събрани от Хуманитарния център за интеграция и толерантност (HCIT) и Центъра за...
2018 - Child Protection Hub
Този преглед ще запознае читателя с миграционните тенденции, националните политики и отношението към децата в движение в Гърция, Сърбия, Италия, Унгария и Босна. Моля, изтеглете документа по-долу.
2018 - Child Protection Hub
Това резюме описва рисковете, пред които са изправени децата, както и последиците от движението върху децата. Рискове Както е обяснено в нашата инфография, има цял спектър от типове движения при децата. Тези, които включват незаконна миграция,...
2018 - Kids Empowerment
Kids Empowerment, член на Международната коалиция за задържане, е изготвил доклади за страната относно правната рамка, засягаща децата мигранти. Страните са: Чехия, Финландия, Италия, Руската федерация и Украйна. Всеки отчет следва същата логика и...
2017 - The Ministry of Education, Science and Technological Development
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година. Беше разработен...
2016 - ChildHub
На 18 март 2016 г., споразумение, бе подписано между Европейския съюз и Турция, за въведение на задължение на Турция да приема обратно всички незаконни мигранти -  лица не кандидатствали за убежище или отхвърлени търсещи убежище - достигнали до...
2015 - Terre des hommes Romania
Системата за издаване на писмени декларации е предназначена да бъде един от основните инструменти в борбата срещу трафика на деца в Румъния. Независимо от важността на тази система нейната ефективност е малко оценявана, а настоящето проучване...
2012 - Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (Россия), Terre des Hommes Молдова
Ръководството е предназначено за провеждане на интервюта с децата мигранти в училищна възраст и подрастващите (например деца от Република Молдова), намиращи се на територията на Руската федерация и по отношение на които се решава въпросът за...

Проектът е финансиран от: