Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

22 items available. Click here to search.
2019 - ChildPact – Regional Coalition for Child Protection
ChildPact публикува Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца. Този доклад е изготвен от ChildPact и в рамките на два регионални проекта, финансирани от Фондация Oak и Фонд INSPIRE, и се...
2019 - Humanitarian Center for Integration and Tolerance
Този доклад подчертава най-новите тенденции и развития на положението на бежанците и мигрантите в Република Сърбия въз основа на данните и поредица от свидетелства, събрани от Хуманитарния център за интеграция и толерантност (HCIT) и Центъра за...
2019 - Center for Youth Integration
По повод Международния ден на децата на улицата, 12 април, Центърът за младежка интеграция представи резултатите от изследването на правната и социалната уязвимост и положението на семействата и децата, живеещи в неформални селища в Белград. Това...
2019 - ILGA Europe
Докладът описва текущото състояние на правата на човека за ЛГБТИ в 51 държави в Европа и Азия през 2018 г., както и дейностите на някои ключови международни организации, работещи по този въпрос. Докладът е публикуван от ILGA-Europe, неправителствена...
2019 - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Службата на ООН по наркотиците и престъпността изготви доклад за тенденциите и моделите на трафика в световен мащаб. Констатациите показват тенденция за увеличаване на трафика с цел сексуална експлоатация на жертвите като основен двигател. Според...
2019 - Know-How Centre for the Alternative Care for Children, New Bulgarian University
Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Предоставяме ви националното представително проучване „Гласовете на децата“, реализирано от изследователска агенция „Маркет линкс“ в периода януари – февруари 2017 г. по задание на УНИЦЕФ, България. Излседването е по модел на едно от най-мащабните...
2018 - Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум
Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум" споделят своя опит в периода 2016 - 2018 г. в управлението на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в кв. Бяла, Русенска област, под формата на това кратко издание - „Отвътре...
2018 - Journal of Youth and Adolescence
Неотдавнашна статия на Държавния университет в Северна Каролина и Университета в Южна Каролина "Училищни и фамилни фактори, които предсказват юношеските когнитивни функции по отношение на интервенцията на присъстващите в отговор на тормоза и...
2018 - Child rights connect
Този доклад е разработен от професор Лора Лунди и д-р Мишел Темпълтън от Центъра за правата на децата в Кралския университет в Белфаст (Centre for Children’s Rights at Queen’s University Belfast) в рамките на проекта "Защита и овластяване на децата...

Страници

Проектът е финансиран от: