Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

9 items available. Click here to search.
2019 - Know-How Centre for the Alternative Care for Children, New Bulgarian University
Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Драги колеги, споделяме с вас документа на УНИЦЕФ "Ending institutionalisation and strengthening family and community based care for children in Europe and beyond" („Прекратяването на институционализацията и подкрепа за грижата за деца основана...
2018 - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Споделяме доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, "За деинституционализацията от първо лице". Текстът разглежда проблеми и препоръки, свързани с грижита за деца, идентифицирани от 11 млади хора, които са живели в институции, в...
2016 - Борислава Мечева, Калина Йорданова
Деиституционализацията е много повече от географска промяна на мястото на предоставяне на грижа. Това е социален процес с множество и комплексни вторични последствия върху детето, професионалиста и обществото. Деинституционализацията е процес на...
2015 - Надежда и домове за децата - клон България
"Социална работа по законите на семейнста система (ОКМД в ролята на добрия възрастен)" е интригуващо четиво издадено от Надежда и домове за децата - клон България през 2015 г. Позовавайки се на предисловието на материала, книгата е фокусирана над...
2013 - Know-How Centre for Alternative Care for Children
A research study of the the deinstitutionalization process in Bulgaria, 2012-2013.
2012 - Know-How Centre for Alternative Care for Children
Доклад за оценка на комуникацията и координацията на дейностите по време на изпълнението на националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата България, 2012.
Предоставяме ви материал подготвен от Надежда и домове за децата, който представя Моделът на АКТИВНА семейна подкрепа. Този модел на интервенция е подготвен въз основа 20 години практически опит в различни държави, които са в процес на...

Проектът е финансиран от: