Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

3 items available. Click here to search.
2019 - Goverenment of the United Kingdom
Тази статистическа публикация предоставя най-новата информация относно децата, отнасящи се до социалните грижи за деца, оценките, извършени върху тези деца и дали едно дете става обект на план за закрила на детето. Всички цифри в тази публикация са...
2018 - UNICEF
УНИЦЕФ публикува документ, в който се анализират наличните инструменти, насоки и формати, използвани за наблюдение и оценка на това как различните участници и агенции реагират на кризата с мигрантите на национално равнище. Докладът подчертава...
2018 - Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS)
Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS) в сътрудничество с 10 организации (гражданска асоциация "Родител" Земун Белград, образователен център "Сомбор", приятели на децата Инджия, НПО "Дуга" Ада, Център за творческо развитие Княжевац, "...

Проектът е финансиран от: