Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

9 items available. Click here to search.
2019 - ChildPact, The Network of Organizations for Children of Serbia (MODS)
ChildPact, с подкрепата на Мрежата на организациите за деца на Сърбия (MODS), публикува доклад за Сърбия относно дейностите по картографиране, проведени по инициативата INSPIRE. Този доклад е част от проучване, проведено в по-широкия регион на Черно...
2019 - Humanitarian Center for Integration and Tolerance
Този доклад подчертава най-новите тенденции и развития на положението на бежанците и мигрантите в Република Сърбия въз основа на данните и поредица от свидетелства, събрани от Хуманитарния център за интеграция и толерантност (HCIT) и Центъра за...
2019 - Save the Children North West Balkans
Младите хора, подложени на насилие в дигиталното пространство, често остават сами с проблема си и не избират да го споделят с други, особено с възрастните. Този документ определя основните термини, свързани с дигиталното насилие и очертава, в...
2019 - Center for Youth Integration
По повод Международния ден на децата на улицата, 12 април, Центърът за младежка интеграция представи резултатите от изследването на правната и социалната уязвимост и положението на семействата и децата, живеещи в неформални селища в Белград. Това...
2018 - UNICEF Belgrade
Семейството е естествено място за растеж и развитие на детето, а родителите са тези, които преди всичко трябва да осигуряват грижи и защита. Въпреки това, когато родителите или други основни лица, които се грижат за тях, не са в състояние да...
2018 - Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS)
Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS) в сътрудничество с 10 организации (гражданска асоциация "Родител" Земун Белград, образователен център "Сомбор", приятели на децата Инджия, НПО "Дуга" Ада, Център за творческо развитие Княжевац, "...
2018 - Friends of children in Serbia
Новата Стратегия за предотвратяване и защита на децата от насилие включваше и деца, които имаха възможност да кажат какво мислят за насилието над деца. Две години след края на предишната Стратегия за превенция и защита на децата от насилие през 2017...
2018 - Center for the Rights of the Child from Uzice
Центърът за правата на детето от Узице е извършил независима оценка на анализа на реализацията на правата на детето в процеса на присъединяването на Сърбия към Европейския съюз -   това е вторият алтернативен доклад за изпълнението на дейностите по...
2017 - The Ministry of Education, Science and Technological Development
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година. Беше разработен...

Проектът е финансиран от: