Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

10 items available. Click here to search.
2019 - The European Commission
The European Commission published the 2019 report focusing on national implementation of Roma inclusion measures. The report shows the most vital factors influencing four policy areas (education, employment, health, housing), as well as trends...
2019 - Save The Children
  През януари 2016 г. пет от държавните офиси на Save the Children в Източна Европа (Армения, Албания, Грузия, Косово и Северозападни Балкани), с подкрепата и насоките на Save the Children US, стартира тригодишен регионален проект - "Базирани в...
2019 - Terre des Hommes as part of the MINT project
Децата и младежите мигранти са особено уязвими към социалното изключване. Чрез проекта MINT Terre des hommes и нейните партньори имат за цел да дадат възможност на децата-бежанци и мигранти, както и на европейските младежи, да се включат в нови...
2019 - National Institute of Economic and Social Research
Училищата могат да има голям принос за живота на децата мигранти, както и на приемащата общност. Чрез образованието е възможно да се идентифицират нуждите на децата и общностите; и да се отговори адекватно на техните нужди. Образованието дава...
2018 - Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS)
Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS) в сътрудничество с 10 организации (гражданска асоциация "Родител" Земун Белград, образователен център "Сомбор", приятели на децата Инджия, НПО "Дуга" Ада, Център за творческо развитие Княжевац, "...
2017 - The Ministry of Education, Science and Technological Development
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година. Беше разработен...
2016 - Know How Center - Bulgaria
Настоящият текст е извадка от външна оценка на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от фондация „Велукс“, направена от проф. Илона Томова, Институт за...
2016 - Child Protection Hub
Този ChildHub преглед подчертава, че колкото повече знаем за последиците от насилието спрямо деца, толкова по-ясен става моралния императив в адресирането му. В краткосрочен и дългосрочен план, излагане на насилие по време на детството има...
2016 - Child Protection Hub
В този доклад на Европейския парламент, който излага разпространението и многостранния характер на насилието спрямо деца от Европа, общото предположение, че насилието е по-голям проблем за развиващите се страни, е разобличено. В действителност...
2016 - Child Protection Hub
В сътрудничество със Съвета на Европа и правителството на Норвегия, през 2012 г. УНИЦЕФ изготви доклад с подробна информация за разпространението на насилието в училищата от глобална гледна точка. Докладът предлага няколко практически препоръки към...

Проектът е финансиран от: