Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

5 items available. Click here to search.
2018 - Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS)
Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS) в сътрудничество с 10 организации (гражданска асоциация "Родител" Земун Белград, образователен център "Сомбор", приятели на децата Инджия, НПО "Дуга" Ада, Център за творческо развитие Княжевац, "...
2016 - Child Protection Hub
Ромското включване е „умната икономика“ за Румъния. Със застаряващо население и с младо и растящо ромско малцинство, Румъния не може да си позволи да изостави ромските деца, младежи и семейства. Румънските ромски семейства днес представляват голяма...
2016 - Child Protection Hub
В тази публикация на Childhub е съставен списък на 50 факта, които касаят ромската общност в Европа. Списъкът включва факти от историята на ромите, културата им, преследванията и гоненията, с които те са се сблъсквали, дискриминацията, която пречи...
2016 - Child Protection Hub
Ромската общност в Европа наброява някъде между 10 и 12 милиона души. Трудно е да се определят точните числа, защото много роми не посочват своя етнос поради страх от дискриминация. Те са най-голямото малцинство на европейския континент, като всички...
2015 - Child Protection Hub
  1. Достъп на ромски деца до услуги за ранно детско развитие в Албания, UNICEF, 2014. http://childhub.org/child-protection-online-library/access-roma-children... Тази статия дискутира важността на предучилищното образование, прави оценка на...

Проектът е финансиран от: