Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

6 items available. Click here to search.
2019 - UNFPA
VOICES FROM SYRIA 2019
Публикацията „Гласове от Сирия” възниква като опит да се подкрепи разработването и изпълнението на хуманитарни програми за предотвратяване на и реагиране при насилие, основано на пола, в Сирия. Докладът представя задълбочен поглед върху живота на...
2019 - The International Policy Centre for Inclusive Growth
В редакционната част Анна Каролина Мачадо и Шарлот Било обясняват, че „този въпрос на „Политика в фокус “представя колекция от 15 статии от водещи учени, изследователи и практици в областта на политиката, които хвърлят светлина върху ключовите...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Национална мрежа за децата съобщиха за публикувания от УНИЦЕФ документ „Насилието над деца в България: Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на...
2016 - WHO
Този пакет се състои от седем стратегии, основани на доказателства. Пакетът се основава на нарастващите доказателства, че насилието срещу деца може да се предотврати, и на нарастващия обществен консенсус, че то вече няма да бъде толерирано. Пакетът...
2016 - Child Protection Hub
В обширен доклад ор 2012 г., УНИЦЕФ, съвместно със Съвета на Европа и Правителството на Норвегия, подчертава значението на премахването на всички форми на насилие от образователните системи. Насилието в училищата може да се прояви в множество форми...
2016 - Child Protection Hub
В сътрудничество със Съвета на Европа и правителството на Норвегия, през 2012 г. УНИЦЕФ изготви доклад с подробна информация за разпространението на насилието в училищата от глобална гледна точка. Докладът предлага няколко практически препоръки към...

Проектът е финансиран от: