Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

7 items available. Click here to search.
2016 - Know How Center - Bulgaria
Настоящият текст е извадка от външна оценка на проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“, финансиран от фондация „Велукс“, направена от проф. Илона Томова, Институт за...
2016 - Child Protection Hub
Независимо от факта, че всички 28 членки на Европейския съюз са ратифицирали Конвенцията за Правата на Детето, насилието продължава да проваля живота на милиони деца в цяла Европа. В този доклад Агенция на Европейския съюз за основните права - FRA (...
2016 - Child Protection Hub
Този ChildHub преглед подчертава, че колкото повече знаем за последиците от насилието спрямо деца, толкова по-ясен става моралния императив в адресирането му. В краткосрочен и дългосрочен план, излагане на насилие по време на детството има...
2016 - Child Protection Hub
В обширен доклад ор 2012 г., УНИЦЕФ, съвместно със Съвета на Европа и Правителството на Норвегия, подчертава значението на премахването на всички форми на насилие от образователните системи. Насилието в училищата може да се прояви в множество форми...
2016 - Child Protection Hub
Ромското включване е „умната икономика“ за Румъния. Със застаряващо население и с младо и растящо ромско малцинство, Румъния не може да си позволи да изостави ромските деца, младежи и семейства. Румънските ромски семейства днес представляват голяма...
2016 - Child Protection Hub
В тази публикация на Childhub е съставен списък на 50 факта, които касаят ромската общност в Европа. Списъкът включва факти от историята на ромите, културата им, преследванията и гоненията, с които те са се сблъсквали, дискриминацията, която пречи...
2016 - Child Protection Hub
Ромската общност в Европа наброява някъде между 10 и 12 милиона души. Трудно е да се определят точните числа, защото много роми не посочват своя етнос поради страх от дискриминация. Те са най-голямото малцинство на европейския континент, като всички...

Проектът е финансиран от: