Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

4 items available. Click here to search.
2019 - Know-How Centre for the Alternative Care for Children, New Bulgarian University
Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (...
2018 - UNICEF
УНИЦЕФ публикува документ, в който се анализират наличните инструменти, насоки и формати, използвани за наблюдение и оценка на това как различните участници и агенции реагират на кризата с мигрантите на национално равнище. Докладът подчертава...
2018 - Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS)
Мрежата на организациите за деца в Сърбия (MODS) в сътрудничество с 10 организации (гражданска асоциация "Родител" Земун Белград, образователен център "Сомбор", приятели на децата Инджия, НПО "Дуга" Ада, Център за творческо развитие Княжевац, "...
2018 - Международен Комитет на Червения Кръст (ICRC)
"Професионалните стандарти в областта на закрилата (трето издание) представляват набор от минимални, но съществени стандарти, целящи да гарантират, че защитната дейност, извършвана по човешките права и от хуманитарните участници във въоръжени...

Проектът е финансиран от: