Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

11 items available. Click here to search.
2019 - Eurochild
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...
2019 - Hintalovon Child Rights Foundation
От предговора на документа: Вследствие на инициативата на Фондация за правата на децата Hintalovon и нейните доброволци ученици, посланици на правата на детето, първият, изготвен от деца, доклад вУнгария относно положението на правата на децата е...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Предоставяме ви националното представително проучване „Гласовете на децата“, реализирано от изследователска агенция „Маркет линкс“ в периода януари – февруари 2017 г. по задание на УНИЦЕФ, България. Излседването е по модел на едно от най-мащабните...
2018 - Friends of children in Serbia
Новата Стратегия за предотвратяване и защита на децата от насилие включваше и деца, които имаха възможност да кажат какво мислят за насилието над деца. Две години след края на предишната Стратегия за превенция и защита на децата от насилие през 2017...
2018 - Сдружение „Дете и пространство“
Сдружение "Дете и пространство" представят две помагала разработени по задание на УНИЦЕФ. Помагалата са от полза за професионалисти работещи в услуги за подкрепа на ранното детско развитие. Първото помагало е фокусирано върху развитието на детето...
2017 - LEAP
Документите съдържат указания, написани стъпка по стъпка, и методологически бележки за тридневно обучение за младежки фасилитатори и 12-дневна програма за житейски умения и лидерство за млади хора, които са преживели или са изложени на риск от...
2017 - LEAP
Проектът "Умения за живот, лидерство и безгранични възможности" (LEAP) беше двугодишна програма, финансирана от Европейската комисия, със съфинансиране от фондация Oak. Тя беше координирана от Международния център: Изследване на сексуалната...
2017 - Child Protection Hub
 Член 7 от Конвенцията за правата на хората с увреждания гласи: 1. Държавите – страни по Конвенцията трябва да гарантират, че децата с увреждания имат правото свободно да изразяват вижданията си по всички въпроси, свързани с тях, като техните...
2017 - Child Protection Hub
Децата с увреждания се нуждаят от повече възможности за участие. Участие обхваща начини, по които децата могат да оформят решения, които ги засягат, като изразяват своите притеснения или възгледи. Съществуват общи съображения за ангажиране с деца с...
2016 - Child Protection Hub

Dominique Feldwick-Davis

В тази публикация на Childhub ще научите шейсет основни факта относно младежкото правосъдие в региона на Европа, в т. ч. обща информация, развития, статистически данни и други интересни сведения директиви и регламенти на ЕС.      

Страници

Проектът е финансиран от: