Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

4 items available. Click here to search.
2018 -
Агенция „Ноема“ са провели национално представително проучване по поръчка на Национална мрежа за децата в цялата страна включващо както родители, така и млади хора/ бъдещи родители и деца. Сред най-значимите резултати от проучването е, че 88% от...
2018 - Hrabri telefon
Като част от проекта "От политика към реалност - промяна на нагласите и практиките от телесното наказание до закрила на децата" през август 2017 г., бяха проведени изследвания в Хърватия, Латвия и Полша. Като се има предвид, че телесното наказание в...
2014 - UNICEF
Насилието над децата има огромни последствия за настоящето и бъдещето на една нация, за- щото ограничава възможностите, визията и социалното и емоционално благополучие на граж- даните ѝ. България работи за закрилата на децата от насилие (ЗДН) на...
 The document discusses the good practices of case management and specifies professional standards such as confidentiality, gender equality, safety, equal access to services, etc.

Проектът е финансиран от: