Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

6 items available. Click here to search.
2018 -
Агенция „Ноема“ са провели национално представително проучване по поръчка на Национална мрежа за децата в цялата страна включващо както родители, така и млади хора/ бъдещи родители и деца. Сред най-значимите резултати от проучването е, че 88% от...
2018 - Hrabri telefon
Като част от проекта "От политика към реалност - промяна на нагласите и практиките от телесното наказание до закрила на децата" през август 2017 г., бяха проведени изследвания в Хърватия, Латвия и Полша. Като се има предвид, че телесното наказание в...
2017 - Фондация Анимус
Споделяме Наръчник на програмата за интервенция RISE Reinforce Inner Strength Effectively to combat bullying. Част от проекта „RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз”, който е финансиран от програма „Права, равенство...
2017 - Child Rights International Network (CRIN)
  "Когато държавата е безразлична" - наръчник за достъп до правосъдие за нарушения на детските права в институции за социални грижи в Източна и Югоизточна Европа и Кавказ е разработен от Международна мрежа за правата на децата (CRIN), с подкрепата...
2016 - WHO
Този пакет се състои от седем стратегии, основани на доказателства. Пакетът се основава на нарастващите доказателства, че насилието срещу деца може да се предотврати, и на нарастващия обществен консенсус, че то вече няма да бъде толерирано. Пакетът...
2016 - Child Protection Hub
  UNICEF е изследвал резултатите от множество програми за превенция на насилието и интервенционни програми по целия свят и идентифицира шест стратегии, които показват, че са високо ефективни. Проектите за интервенция и отговор, очертани в този...

Проектът е финансиран от: