Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

5 items available. Click here to search.
2019 - Humanitarian Center for Integration and Tolerance
Този доклад подчертава най-новите тенденции и развития на положението на бежанците и мигрантите в Република Сърбия въз основа на данните и поредица от свидетелства, събрани от Хуманитарния център за интеграция и толерантност (HCIT) и Центъра за...
2018 - Child Protection Hub
Това резюме описва рисковете, пред които са изправени децата, както и последиците от движението върху децата. Рискове Както е обяснено в нашата инфография, има цял спектър от типове движения при децата. Тези, които включват незаконна миграция,...
2018 - Kids Empowerment
Kids Empowerment, член на Международната коалиция за задържане, е изготвил доклади за страната относно правната рамка, засягаща децата мигранти. Страните са: Чехия, Финландия, Италия, Руската федерация и Украйна. Всеки отчет следва същата логика и...
2017 - Tdh Albania
Изследването предлага ситуационен анализ на миграционните тенденции в Албания и въздействието върху онези, които поемат рискови маршрути, за да намерят по-добри възможности, особено за децата. То също така дава препоръки относно ключовите области, в...
2012 - Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (Россия), Terre des Hommes Молдова
Ръководството е предназначено за провеждане на интервюта с децата мигранти в училищна възраст и подрастващите (например деца от Република Молдова), намиращи се на територията на Руската федерация и по отношение на които се решава въпросът за...

Проектът е финансиран от: