Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2017 - The Ministry of Education, Science and Technological Development
Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година. Беше разработен...
2012 - Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (Россия), Terre des Hommes Молдова
Ръководството е предназначено за провеждане на интервюта с децата мигранти в училищна възраст и подрастващите (например деца от Република Молдова), намиращи се на територията на Руската федерация и по отношение на които се решава въпросът за...

Проектът е финансиран от: