Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

12 items available. Click here to search.
2019 - Know-How Centre for the Alternative Care for Children, New Bulgarian University
Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (...
2018 - Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум
Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум" споделят своя опит в периода 2016 - 2018 г. в управлението на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в кв. Бяла, Русенска област, под формата на това кратко издание - „Отвътре...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Драги колеги, споделяме с вас документа на УНИЦЕФ "Ending institutionalisation and strengthening family and community based care for children in Europe and beyond" („Прекратяването на институционализацията и подкрепа за грижата за деца основана...
2018 - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Споделяме доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, "За деинституционализацията от първо лице". Текстът разглежда проблеми и препоръки, свързани с грижита за деца, идентифицирани от 11 млади хора, които са живели в институции, в...
2017 - Eurochild
"Да отворим врати за децата на Европа"  -  европейска кампания, застъпваща се за укрепването на семействата  и за прекратяване на институционалната грижа  публикува нови документи за 15 държави  относно деинституализацията. Тя представи данни и...
2017 - Рийчаут.БГ
Рийчаут.БГ e неправителствена организация, чиято основна цел е системното и дългосрочно подпомагане на деца, юноши и младежи, лишени от родителска грижа. Организацията е член на Националната мрежа за децата и притежава лиценз от Държавната агенция...
2016 - Борислава Мечева, Калина Йорданова
Деиституционализацията е много повече от географска промяна на мястото на предоставяне на грижа. Това е социален процес с множество и комплексни вторични последствия върху детето, професионалиста и обществото. Деинституционализацията е процес на...
2015 - Надежда и домове за децата - клон България
"Социална работа по законите на семейнста система (ОКМД в ролята на добрия възрастен)" е интригуващо четиво издадено от Надежда и домове за децата - клон България през 2015 г. Позовавайки се на предисловието на материала, книгата е фокусирана над...
2013 - Know-How Centre for Alternative Care for Children
A research study of the the deinstitutionalization process in Bulgaria, 2012-2013.

Страници

Проектът е финансиран от: