Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2019 - ECRE, AIDA, Greek Council for Refugees
Актуализиран национален доклад за Гърция, изготвен от Правния отдел на Гръцкия съвет за бежанци (GCR) в сътрудничество с Европейския съвет за бежанци и изгнаници, е част от AIDA (база данни за убежище), чиято цел е да предостави актуална информация...
2017 - Агенцията на ЕС за основните права (FRA)
Според доклада на FRA, който обхваща период 1-31 декември 2016 г., с настъпването на зимата в Европа, много рискове за основните права на мигрантите и бежанците стават все по-изостерни. С продължаващото падане на температурите, навременни...

Проектът е финансиран от: