Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

2 items available. Click here to search.
2018 - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Споделяме доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, "За деинституционализацията от първо лице". Текстът разглежда проблеми и препоръки, свързани с грижита за деца, идентифицирани от 11 млади хора, които са живели в институции, в...
2009 - Save The Children and Better Care Network
Този документ е превод на въведението и глава: „Изводи за политиката и практиката: обобщение“ от доклада „Рискът от увреждане на децата, поверени на институционална грижа“ от Кевин Браун. Оригиналният документ включва дефиниция на понятията „...

Проектът е финансиран от: