Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

4 items available. Click here to search.
2018 - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Споделяме доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, "За деинституционализацията от първо лице". Текстът разглежда проблеми и препоръки, свързани с грижита за деца, идентифицирани от 11 млади хора, които са живели в институции, в...
2017 - Рийчаут.БГ
Рийчаут.БГ e неправителствена организация, чиято основна цел е системното и дългосрочно подпомагане на деца, юноши и младежи, лишени от родителска грижа. Организацията е член на Националната мрежа за децата и притежава лиценз от Държавната агенция...
2015 - Надежда и домове за децата - клон България
"Социална работа по законите на семейнста система (ОКМД в ролята на добрия възрастен)" е интригуващо четиво издадено от Надежда и домове за децата - клон България през 2015 г. Позовавайки се на предисловието на материала, книгата е фокусирана над...
Предоставяме ви материал подготвен от Надежда и домове за децата, който представя Моделът на АКТИВНА семейна подкрепа. Този модел на интервенция е подготвен въз основа 20 години практически опит в различни държави, които са в процес на...

Проектът е финансиран от: