Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

7 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Ситуационният анализ е аналитичен разказ за правата и благополучието на децата в Сърбия. Анализът, основан на правата, разглежда напредъка, предизвикателствата и възможностите за реализиране на правата и благосъстоянието на децата, както и моделите...
2020 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Коалицията от неправителствени организации за защита на децата в Косово - KOMF публикува мониторинговия доклад „Моята община, моето социално право“ относно процеса на децентрализация на социалните услуги в Косово. Този доклад се занимава с факторите...
2020 - Children’s Commissioner for England
„Децата вече са по-наясно със собственото си психично здраве и са много по-подготвени да го обсъждат. Това е много добре. Но децата също са наясно, колко е трудно да получат помощ за себе си или за приятелите си. Достъпът до услуги остава най-...
2019 - Eurochild
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-специално принцип 11). Оценка...
2019 - Goverenment of the United Kingdom
Тази статистическа публикация предоставя най-новата информация относно децата, отнасящи се до социалните грижи за деца, оценките, извършени върху тези деца и дали едно дете става обект на план за закрила на детето. Всички цифри в тази публикация са...
2018 - UNICEF Belgrade
Семейството е естествено място за растеж и развитие на детето, а родителите са тези, които преди всичко трябва да осигуряват грижи и защита. Въпреки това, когато родителите или други основни лица, които се грижат за тях, не са в състояние да...
2018 - Center for the Rights of the Child from Uzice
Центърът за правата на детето от Узице е извършил независима оценка на анализа на реализацията на правата на детето в процеса на присъединяването на Сърбия към Европейския съюз -   това е вторият алтернативен доклад за изпълнението на дейностите по...

Проектът е финансиран от: